Perkhidmatan Pengangkutan Dalam Pembinaan

Sepertimana yang kita sedia maklum, aktiviti-aktiviti pembinaan memerlukan pengangkutan bagi memudahkan kerja-kerja memindahkan barang dari kilang ke tapak projek ataupun dari tapak projek ke tempat perlupusan sampah pepejal. Dengan adanya sistem pengangkutan ini, kerja-kerja pembinaan akan berjalan dengan lancar dan seterusnya akan menjadikan sesebuah projek pembinaan itu cepat siap dalamtempoh masayang telah ditetapkan. Terdapat pelbagai jenis pengangkutan yang biasa digunakan seperti treler, lori, van sewa dan kereta. Setiap jenis pengangkutan ini akan digunakan untuk satu-satu aktiviti ker...
Read More